Заявление за издаване на разрешение за използването на открито на пиротехнически изделия - фойеверки от категория F2 и F3 на територията на Столична община по чл. 3 от Наредбата за обществения ред на територията на Столична община

Заявление за издаване на разрешение за използването на открито на пиротехнически изделия - фойеверки от категория F2 и F3 на територията на Столична община по чл. 3 от Наредбата за обществения ред на територията на Столична община

 

Издаване на разрешение за използването на открито на пиротехнически изделия - фойеверки от категория F2 и F3 на територията на Столична община по чл. 3 от Наредбата за обществения ред на територията на Столична община