,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55Добре дошли на сайта на район „Надежда”

RSS

17/03/2017

Столична община  възложи на  Сдружение „Северна скоростна тангента“ 2016  изготвяне на технически проект и изпълнение на СМР на локални платна в обхвата на Северна скоростна тангента  от км 2.780 до км 3.680, съгласно Договор сключен на 7.12.2016 г.        

 

 

10/03/2017

Уважаеми граждани, 

Уведомяваме Ви, че от 15.03.2017г. (сряда), започва ремонт на бул. Рожен в участъка от бившето отклонение за ул. Латин Колев до подлеза на Северна скоростна тангента.
По време на ремонтните дейности ще бъдат затваряни поетапно платната за извършване на строително монтажни дейности. 
Поради цялостното преасфалтиране, свързано с подобряване на земната основа и изграждане на тротоар, ремонтните дейности ще продължат около 20 (двадесет) дни.
Апелираме за повишено внимание в проблемния участък, както и използване на обходни маршрути до приключване на ремонтните дейности. 

09/03/2017

Столична община – район „Надежда“ информира кандидатствалите хора с увреждания и в невъзможност за самостоятелно придвижване по проект „Независим живот в район „Надежда“ с договор № BG05M9OP001-2.002.0237-C001, че от 09.03.2017 г. могат да ползват специализирано транспортно средство за придвижване до медицински заведения, административни, социални, правни и финансови институции. За да се възползват от услугата „Специализиран транспорт“ е необходимо 2 дни предварително да се направи заявка на някои от следните телефони: 02/495-11-40; 02/495-1153; 02/495-1153; 02/295-11-72 или 02/495-1185.

02/03/2017

Тържествен спектакъл по повод Националния празник на Република България изнесоха децата от детска градина № 24 „Надежда“ пред екипа на администрацията на район „Надежда“.

 

01/03/2017

Уважаеми съграждани,

 По предложение на кмета на район „Нови Искър“ – Даниела Райчева и кмета на район „Надежда“ – инж. Димитър Димов, съвместно с общинските съветници Татяна Георгиева и Екатерина Йорданова на свое заседание на комисията по Транспорт и туризъм при Столичен общински съвет проведено 22.02.2017г. и комисията по Транспорт в Столична община проведена на 28.02.2017г.  взе решение за удължаване маршрута на автобусна линия 27 до метростанция „Княгиня Мария Луиза“, считано от 08.03.2017г.

Промяната в маршрута на автобусна линия 27 и нейната връзка с метрото е по повод множество постъпили предложения на жители на район „Нови Искър“ и район „Надежда“.

21/02/2017

Изпълнението на Проект „Ранно детско образование – изграждане на устойчива мотивация и парадигма за живота“ / Early Childhood Education – building sustainable motivation and value paradigm for life 580339-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN е с продължителност 3 години – до м. декември 2019г.

Районната администрация, в партньорство с 5 образователни институции от Малта, Крит, Италия, Литва и Турция, както и с  Център за творческо обучение от България, ще изпълнява дейности, насочени към повишаване ефективността на образователния процес, подпомагане на учителите за справяне с конфликтни ситуации, превенция на дискриминацията и социално включване на ученици от уязвими групи.

  Страница 1 от 10