<< Към всички обяви и съобщения

Обява за удължаване на срок за приемане на конкурсни документи за свободен нежилищен имот, на публично оповестен конкурс със Заповед № СОА19-РД09-595/23.04.2019г.