<< Към всички новини

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения