<< Към всички обяви и съобщения

Заповед №РНД21-РА50-8/ 04.03.2021г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда” за допуснато изработване на ПУП-ИПЗ в обхват УПИ I-468, като се промени нискоетажно застрояването (1) в средноетажно застрояване (Г+4+Т), кв.197, м.“Надежда 2а и 2б”, СО – район