<< Към всички обяви и съобщения

Заповед № РНД21-РА50-9/ 04.03.2021 г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда” за допуснато изработване на ПУП – изменение на план за регулация /ИПР/ в обхват УПИ ХVI-810“ЗА КОО“, кв.237, м.“Надежда 2а и 2б”, СО – район „Надежда“