<< Към всички обяви и съобщения

Уведомпление за инвестиционно предложение, за "Регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация на Столична община