Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Заповед №РНД19-РА50-53/09.12.2019г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда“ за допускане на изработването на проект за /ПУП/- Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ VIII- „за складове, офиси и коо“, кв. 25б, м. кв.“Требич – Стопански двор”, СО – райо

09/12/2019

На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ СО, р-н „Надежда”, съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед №РНД19-РА50-53/09.12.2019г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда“ е допуснато изработването на проект за /ПУП/- Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ VIII- „за складове, офиси и коо“, кв. 25б, м. кв.“Требич – Стопански двор”, СО – район „Надежда“, като се образува нов УПИ VIII-2150,2163, кв. 25б, м. кв.“Требич – Стопански двор”, СО – район „Надежда“.