Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Обява за организиране и провеждане на конкурс със специфично конкурсно условие на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС