<< Към всички обяви и съобщения

На 1 октомври (вторник) тестват сиренната система в столицата

30/09/2019

991-ratio-sireni

На 1 октомври 2019 г. (вторник) от 11,00 ч. ще се проведе тренировка по задействане на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столична община на 01.10.2019г.

В изпълнение на чл.37,ал.1 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност (НСРПО), приета с ПМС№ 48/01.03.2012г., обн. ДВ бр.20 /09.03.2012г., на 1 октомври  2019 г. (вторник) от 11,00 ч. в продължение на  две минути  системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението ще излъчват акустичния сигнал „Въздушна опасност“.

Призоваваме населението да не реагира на  тренировъчния сигнал, целта е проверка на техническото състояние и готовност на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението.