<< Към всички новини

Заповед № РНД23-РА50-25/ 15.11.2023г. на Главния архитект на СО-район „Надежда” е допуснато изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/- Изменение на план за регулация /ИПР/

17/11/2023

На осн. чл.124 б, ал.2 от ЗУТ СО-район „Надежда” съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РНД23-РА50-25/ 15.11.2023г. на Главния архитект на СО-район „Надежда”  е допуснато изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/- Изменение на план за регулация /ИПР/ на УПИ V-731 и УПИ VI-732, за обединяването им в нов УПИ V-731,732“ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“, кв.88, м. “Надежда част 2А” и м. “Надежда част 2Б”, СО – район „Надежда“ и изменение на план за застрояване /ИПЗ/ и работен устройствен план /РУП/ за нов УПИ V-731,732“ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ и УПИ IV-728, кв.88, м. “Надежда част 2А” и м. “Надежда част 2Б”, СО – район „Надежда“.