<< Към всички новини

Столична община ще бъде домакин на Изложение за възобновяеми енергийни източници

08/11/2023
Card image cap

Столична община ще бъде домакин на Изложение за възобновяеми енергийни източници, което ще се проведе на 10 и 11 ноември 2023 г. от 10:00 до 16:00 ч. в Античен културно-комуникационен комплекс Сердика (Ларго).

Изложението се организира в рамките на проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES), който се финансира от Европейската инициатива за климата (EUKI).

В изложението ще вземат участие производители, проектанти, монтажни фирми, свързани с ВЕИ, както и финансови институции, които ще могат да представят и популяризират своята дейност и продукти свързани с ВЕИ. По този начин посетителите ще имат възможност да обогатят своите знания по отношение на изграждането и функционирането на фотоволтаични централи и ползите от внедряване на ВЕИ в дейността на предприятията и домакинствата.

По време на изложението ще се проведе и "Ден на енергийните одитори" организиран от Камарата на енергийните одитори. Целта е да се запознаят гражданите с понятия като сертификат за енергийни характеристики на сгради, обследване за енергийна ефективност и др., да се обясни колко е важно да се изпълнява Закона за енергийната ефективност и ползите, които произтичат за гражданите от този закон.