<< Към всички новини

Издадено разрешение за строеж № Б-173/26.10.2023 г.