Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на реални части от имоти- публична общинска собственост, находящ се на територията на район "Надежда" за разполагане на вендинг- автомати 60/60