Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок до започване на реализираното на предвидените по ОУП/ПУП, но не повече от 5 (пет) години на части от поземлен имот- публична общинска собственост