<< Към всички новини

Заповед номер PCP23-PA50-49/22.03.2023 на Кмет на СО Район "Сердика" за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за: Подробен устройствен план

23/03/2023

Заповед номер PCP23-PA50-49/22.03.2023 на Кмет на СО Район "Сердика" за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за: Подробен устройствен план