<< Към всички новини

Публично представяне на Мотивирано предложение от ФК ЦСКА 1948

10/01/2023
Card image cap

“Благодаря на жителите на кв. Требич за конструктивния диалог при публичното обсъждане на Мотивирано предложение от ФК ЦСКА 1948 за предоставяне на спортен обект "Футболно игрище в кв. Требич" срещу инвестиции в спортната инфраструктура на обекта”, това каза кметът на район „Надежда“ инж. Димитър Димов.

Предложението на ФК ЦСКА 1948, представено от изпълнителния директор Добрин Гьонов, включва :

Изграждане на 2 броя спортни игрища за футбол с размери 72 /110 метра, озеленени с естествена трева

Изграждане на 1 брой спортно игрище за футбол с размер 72 /110 метра, озеленено с изкуствена трева

Мобилни трибуни със стоманена конструкция със 72 седящи места

Нови съблекални - 2 броя

Предпазни огради и осветление

Озеленяване и облагородяване на тревната площ, около спортното съоръжение, в рамките на имота

Кабина за охрана

Предложението на ФК ЦСКА е постъпило в писмен вид на 28.11.2022 г., на основание чл. 13 от Наредбата за управление и разпореждане с общинските спортни обекти. Периодът на предоставяне на спортна база, съгласно предложението, е до 10 години.

На срещата присъства и @Татяна Георгиева/Tatyana Georgieva, Председател на Комисията за децата, младежта и спорта в Столичен общински съвет, която разясни процедурата и даде положителни примери от подобно публично-частно партньорство в други столични райони. Тя подчерта, че след промените в Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти през м. юли 2021 г, инициирана от сегашния председател на СОС Георги Валентинов ГеоргиевГеорги Валентинов Георгиев, интересът на гражданите е максимално защитен, а възможностите за модернизиране на спортните бази в град София - увеличени. "В Наредбата има изискване инвеститорът да осигури минимум 16 часа седмично безплатно ползване на спортната база за деца и ученици. Ангажирам се да намерим балансирано решение , което да удовлетворява нуждите, както на местната общественост, така и на инвеститора.", коментира още Татяна Георгиева.

В 14-дневен срок от представянето, всеки гражданин може да подаде лично или да изпрати писмено становище до район "Надежда" по един от следните начини: в Деловодство на ул. "Кирил Дрангов" 55, в Офис "Илиянци", бул. Рожен 61, както и на e-mail: info@so-nadejda.com

След като обобщим предложенията, и проверим всички депозирани документи от инвеститора, ще подготвя Доклад по темата до Столичен общински съвет. При положително гласуване от страна на съветниците в СОС, предстои Конкурсна процедура, с участието на всички политически сили в Общинския съвет. Решенията на Столичен общински съвет са публични и се публикуват на официалната им страница, в хронологичен ред.