Кампания за подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища по Интегриран проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух "LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR" по Програма LIFE на Европейски съюз

Стартира проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

Столична община стартира проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

От 4 май 2020 г. се възобновява  приема на документи по програма LIFE

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА

Започна прием на документи за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди в кв. „Требич“

Подменят безплатно в София стари печки с нови (Видео)

33 заявления от кв. „Требич“ са подадени за участие в кампания по програма LIFE

Класиране на кандидатите по покана за кандидатстване за подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища