Уведомление на основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с предстоящите избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 04 април 2021г.