Заповед № СОА21-РД09-387/04.03.2021 г. на кмета на Столична община за забрана провеждането на предизборна агитация за избори на НС - 2021 г. в административните сгради на СО